top of page

כתב העת מבקש לייצר ולהגיש ידע היסטורי בדרכים חדשות לקהל אקדמי ולקהל הרחב. כל גיליון עוסק בתמה מרכזית ומציע דרכים שונות להבנתה באמצעות מחקרים מקוריים לפי הסטנדרטים המדעיים המקובלים. הגיליונות כוללים מאמרים טקסטואליים לצד מאמרי וידאו ושמע, כולם פרי עטם של תלמידות ותלמידי מחקר מרחבי הארץ בתחומים היסטוריים. כלל הגליונות זמינים לקריאה, להאזנה, לצפייה ולהורדה באתר.

147

שער גיליון 3_page-0001 (1).jpg

להורדת הגליון המלא 

ינואר, 2024

תוכן עניינים

80

60

90

115

158

138

3

6

לשם-שינוי-גליון-1-מעברים-כריכה_page-0001.jpg

להורדת הגליון המלא 

אוקטובר, 2022

תוכן עניינים

3

6

33

63

86

117

127

bottom of page