top of page
רוחב.jpg
White_1966X857.png

להורדת הגליון המלא 

דבר המערכת

להורדת דבר המערכת

עודד פוירשטיין, בת חן דרויאן-פלדמן, זהר ספיר דביר

מאמרים

צוף פלוטקין

להורדת
המאמר

פלוטקין, צוף. "גיבורי מעמד הפועלים: הביטלס, ביטלמניה ופופולריזציה של תרבות פועלית בבריטניה בתחילת שנות השישים." לשם שינוי 1 (2022): 32-6.

אייל גינצברג

להורדת
המאמר

גינצברג, אייל. "'לעבור את הרוביקון': המעבר מבתולין לאובדן בתולין בקרב בני נוער בשנות החמישים." לשם שינוי 1 (2022): 62-33.

הדר חוטר ישי

להורדת
המאמר

חוטר ישי, הדר. "'אולימפיה ונכתנבו: הולדת אלכסנדר': טקסטאוטואתנוגרפי כעדות למיזוג ולשינוי תרבותי." לשם שינוי 1 (2022): 85-63.

מיכאל לוזון

להורדת
המאמר

לוזון, מיכאל. "''על חומותייך ביירות': פירוז העיר ביירות כביטוי למפנה אורבני בערי החוף העות'מאניות 1894-1831." לשם שינוי 1 (2022): 116-86.

video.png

עודד פוירשטיין

להורדת
המאמר

פוירשטיין, עודד. "בין סימולציה והיסטוריה: מעבר בין עידנים במשחקי Civilization." הופק על ידי עודד פוירשטיין. נערך על ידי אורי גבעתי. לשם שינוי, 22:04. 27 באוקטובר, 2022.

ביכורי מחקר

מאמרים קצרים מאת סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון 

ניר גרלניק

להורדת
המאמר

גרלניק, ניר. "פודקאסט המחאה הלבנוני: ללא גינונים, ללא מסכות וללא מגבלות." לשם שינוי 1 (2022): 136-127.

שחר בשן

להורדת
המאמר

בשן, שחר. "בדרך ‘למהפכה מתמדת’: כשהשלטון מוביל את המחאה." לשם שינוי 1 (2022): 146-137.

קודה

גליה צבר, בת חן דרויאן פלדמן וזהר ספיר דביר

להורדת
הקודה

bottom of page