top of page

מלחמת ששת הימים
שיחת ההיסטוריה, פרק 4

רפאל סבן

זאת ביוגרפיה של הדובר ד"ר מייקל אורן הוא היסטוריון, דיפלומט ואיש ציבור ישראל. כיהן כשגריר ישראל ברצות הברית בשנים 2009 עד 2013 וכיהן כחבר כנסת מטעם מפלגת כולנו. בפרק זה, מייקל יספר על ספרו שכתב על מלחמת ששת הימים, ועל המחלוקות המעניינות סביב המלחמה. פרק מרתק שבהחלט כדאי לשמוע.

מלחמת ששת הימיםרפאל סבן
00:00 / 10:59

זה תסריט ותוכן עניינים של המאמר ד"ר מייקל אורן הוא היסטוריון, דיפלומט ואיש ציבור ישראל. כיהן כשגריר ישראל ברצות הברית בשנים 2009 עד 2013 וכיהן כחבר כנסת מטעם מפלגת כולנו. בפרק זה, מייקל יספר על ספרו שכתב על מלחמת ששת הימים, ועל המחלוקות המעניינות סביב המלחמה. פרק מרתק שבהחלט כדאי לשמוע.

רפאל סבן

בר מאיר, אוריה. "המלכה המחסום והנהר." הופק על ידי צוף פלוטקין ועודד פוירשטיין. אנקדוטה. הקלטת שמע, 29:13. 12 בפברואר, 2022.

bottom of page