top of page

כתב העת של בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ באוניברסיטת תל אביב

כתב העת המקוון לשם שינוי הוא כתב עת סטודנטיאלי אקדמי שנוסד בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב בשנת 2021. כתב העת מהווה זירה לפרסום מאמרים פרי עטם של תלמידות ותלמידי מחקר בתארים מתקדמים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ. לשם שינוי יעשה שימוש באמצעי מדיה חדשים וישמש פלטפורמה להצגת תוצרי מחקר מקוריים בפורמט טקסט, וידאו ושמע.

White_1966X857.png
גליונות
המערכת

פרופ' גליה צבר

מנחה אקדמית

חוקרת אפריקה ואנשיה באוניברסיטת תל אביב. מחקרה מתמקד במרחבים דתיים, בהגירה ופליטות ובסוגיות של בריאות וחולי.

bottom of page