top of page

כתב העת של בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ באוניברסיטת תל אביב

כתב העת המקוון לשם שינוי הוא כתב עת סטודנטיאלי אקדמי שנוסד בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב בשנת 2021. כתב העת מהווה זירה לפרסום מאמרים פרי עטם של תלמידות ותלמידי מחקר בתארים מתקדמים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ. לשם שינוי יעשה שימוש באמצעי מדיה חדשים וישמש פלטפורמה להצגת תוצרי מחקר מקוריים בפורמט טקסט, וידאו ושמע.

White_1966X857.png
גליונות
אירית בק.png

ד"ר אירית בק

מנחה אקדמית

תחומי המחקר וההוראה שלה קשורים להיסטוריה העכשווית של אפריקה, ולקשר שבין היבשת לבין המזרח התיכון. מחקריה מתמקדים בעיקר באסלאם באפריקה  ובפתרון סכסוכים במזרח ובמערב היבשת.

המערכת
bottom of page